top of page
  • nprcpsu

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565


สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยง อาจารย์ใหม่ ปี 2565 ดร. สุภากิจ เภาเสน อาจารย์ในสังกัดศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 😊

ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page