นักวิจัยหลังปริญญาเอก

56910260_1013268138868749_32153993789277

ดร.สุภากิจ เภาเสน

นาโนเทคโนโลยี

Tel: 66-74-28-8320 (Office)
E-mail: 
paosen.s@gmail.com

pattarawadi.png

ดร.ภัทราวดี ไม้จันทร์

ฟิสิกส์/เทคโนโลยียาง

Tel: 66-74-28-8320 (Office)
E-mail: 
maijan-boo@hotmail.co.th

ozioma2.jpg

Dr. Ozioma Forstinus Nwabor

โรคติดเชื้อ

Tel: 66-74-28-8320 (Office)
E-mail: nwaborozed@gmail.com